De samenwerkingsovereenkomst gaat over de definitieve vaststelling van een samenwerking tussen gemeenten Deerlijk en Anzegem voor het bouwen van een gezamenlijk zwembad.
Dit zou zich situeren op Anzegems grondgebied, op grond in eigendom van gemeente Anzegem.
Daarom zal de gemeente Deerlijk zich eerst nog moeten inkopen om voor de helft eigenaar te worden van de grond.  De schatting van grondwaarde moet nog gebeuren.
In een vijftal artikels wordt deze samenwerking vastgelegd.
In artikel 4 wordt er beschreven binnen welk kader alle beslissingen aangaande de realisatie van project zwembad genomen worden in de toekomst.  In dat artikel staat beschreven dat beslissingen genomen worden door schepencollege of gemeenteraad.  Gezien het belang van dit dossier, hadden wij volgend amendement ingediend op de raad:

Tekst wijzigen naar: De gemeenten komen overeen dat er voor alle beslissingen in het kader van deze overeenkomst een positief advies vereist is van burgemeester en schepenen en gemeenteraad in plaats van of gemeenteraad.

in artikel 5 wordt er beschreven hoe de kostenverdeling zal gebeuren, waarin is opgenomen dat elke gemeente de helft van de kosten zal dragen voor het ganse project.

Gezien het feit dat de gemeente Deerlijk eerst nog moet de helft van de grond aankopen en daarnaast Deerlijk minder inwoners telt (à rato aantal inwoners kan dit op geraamde kostprijs van 5 miljoen € een verschil maken van 220000€ in voordeel van gemeente Deerlijk - bv helft van kost op vandaag voor renovatie van kleedkamers Guido Gezellelaan), hadden wij volgend amendement ingediend op de raad:

Wij zouden willen voorstellen om de kostenverdeling in plaats van elk voor de helft, dit te wijzigen naar a rato aantal inwoners. 

Dit zijn voor ons voorstellen die ervoor kunnen zorgen dat democratie van gemeenteraad, met uitbreiding vertegenwoording van alle Deerlijkenaren, gerespecteerd wordt.  Daarnaast een faire, eerlijke verdeling van kosten, immers nog steeds, sp.a Deerlijk is voor een #eerlijker Deerlijk.