Samenleving & Politiek is een maandblad dat een kritische blik werpt op maatschappelijke en politieke problemen. Samenleving & Politiek is ook een ideeënblad waar nieuwe ontwikkelingen worden besproken en creatieve voorstellen worden geformuleerd over alle mogelijke maatschappelijke en politieke thema's. Het is een geëngageerd, maar niet-partijgebonden blad voor een sociale democratie.

Het maandblad is compleet gerestyled  en ook de nieuwe website is te raadplegen op www.sampol.be.

Hier kan je ook de laatste nieuwsbrief lezen:https://mailchi.mp/8cef449ca426/samenleving-politiek-25-jaar-kritisch-doordacht-ontdek-ons-vernieuwd-magazine?e=e97ecca98f.

Ze hebben Samenleving & Politiek strak en uitnodigend vormgegeven, zodat alle aandacht gaat naar de inhoud, en die blijft even kritisch en doordacht als bij de start van Samenleving & Politiek 25 jaar geleden.

Geïnteresseerd in een proefexemplaar? Of meteen een abonnement nemen? klik hier-> http://www.sampol.be/abonneer