Samenleving & Politiek is een maandblad dat een kritische blik werpt op maatschappelijke en politieke problemen. Samenleving & Politiek is ook een ideeënblad waar nieuwe ontwikkelingen worden besproken en creatieve voorstellen worden geformuleerd over alle mogelijke maatschappelijke en politieke thema's. Het is een geëngageerd, maar niet-partijgebonden blad voor een sociale democratie.

Vandaag lanceerde de Stichting Gerrit Kreveld het compleet gerestyled magazine en ook onze nieuwe website  www.sampol.be. Het eerste nummer in de nieuwe look- en feel slaat onmiddellijk spijkers met koppen:

ZO WIN JE VANDAAG HET POLITIEKE GEVECHT

De maatschappelijke noden zijn groter dan ooit en toch geraakt links maar niet in de harten en geesten van de kiezers. Tegelijkertijd maken politieke campagnes en communicatie een enorme verandering door in dit digitale tijdperk. Zijn argumenten wel voldoende? Welke taal moet links dan gebruiken? Hoe krijgt het juiste bericht op het juiste moment bij de juiste persoon? En wat vraagt de kiezer nu eigenlijk voor haar stem? 


We hebben Samenleving & Politiek strak en uitnodigend vormgegeven, zodat alle aandacht gaat naar de inhoud, en die blijft even kritisch en doordacht als bij de start van Samenleving & Politiek 25 jaar geleden.Geïnteresseerd in een proefexemplaar? Of meteen een abonnement nemen? U bent slechts 1 klik verwijderd: http://www.sampol.be/abonneer