[image] In afwachting van meer internationale druk op Myanmar, roept Dirk Van der Maelen op om niet te tanken bij Total. Het Franse oliebedrijf werkt samen met het ondemocratische regime van dat land.“We moeten het militaire regime in Myanmar treffen waar het het meeste pijn doet, en dat is in de portemonnee”, zegt Kamerfractieleider Dirk Van der Maelen. In die portemonnee doet het Franse oliebedrijf Total een flinke duit in het zakje. Het bedrijf is al jaren doof voor oproepen om zijn activiteiten in het land terug te schroeven.Naast de internationale politieke druk op het regime moet een consumentenboycot op Total het regime tot inkeer brengen. “Dit kan werken”, zegt Van der Maelen. “Ook de drastische koerswijziging van Shell inzake de afhandeling van zijn afgedankte boorplatforms kwam tot stand door consumentenprotest”.

Van der Maelen ondersteunt daarmee de oproep van de Nederlandse Kamerfracties van SP, PvdA, Groenlinks en de Partij voor de Dieren. “Total kan niet onverschillig blijven, zeker als na Nederland, ook België en andere EU-landen mee op de kar springen”, zegt hij.

De Kamerfractieleider zal zijn oproep woensdag voorleggen aan de sp.a-spiritfractie in de Kamer.