De opvolging liet echter niet lang op zich wachten: Sara Naten werd onlangs als nieuwe voorzitter bekrachtigd.

“Eerst en vooral wil ik mijn voorganger Rob Collin bedanken voor het uitstekende werk. Hij heeft vier jaar lang het voorzitterschap met hart en ziel op zich genomen en ik hoop het goede werk verder te kunnen zetten”, zegt Sara. “En er is nog werk aan de winkel. Zo zijn de wachtlijsten nog steeds te lang en is de wachttijd voor een sociale woning ook nog steeds te lang.”

“Met nieuwe projecten zoals in de Schaffensestraat, maar ook in Scherpenheuvel en Kortenaken hopen we de wachtlijsten en -tijden in te korten”, vervolgt Sara. “Daarnaast blijven we zoeken naar geschikte plaatsen voor sociale woonprojecten. Maar ook bestaande woningen mogen we niet uit het oog verliezen. Zo ruimen de woningen aan de Halve Maanplaats momenteel plaats voor nieuwe appartementen. Ook andere sociale woningen waar renovaties nodig zijn zullen we aanpakken. Ik hoop dan ook op een goede samenwerking met de huidige werknemers van Diest Uitbreiding om ons potentieel maximaal te benutten.”