Sarah Eggermont is een echte Gentse, in onze stad geboren op 22 februari 1994. Ze deed haar lager onderwijs in de Freinetschool ‘De Spiegel’ in de Zwijnaardsesteenweg; middelbaar onderwijs volgde ze in het Sint-Vincentius Instituut in de Molenaarstraat. Daar gaan veel migrantenjongeren naar school; Sarah kwam er in contact met jongeren die een verdraagzame Islam voorstonden en beleefden. Geen spot, geen treiterijen of pesterijen, maar vriendschap en ‘camaraderie’, veel open gesprekken, gedachtewisselingen en discussies… in de micro-cosmos van de superdiverse school werd Sarah moslima.

Ik merk graag op dat ik een dergelijk verhaal nog nooit eerder gehoord had. Het tegendeel is waar.

Na het middelbaar onderwijs trok ze naar de Artevelde Hogeschool, om er de studies ‘Maatschappelijk Assistent’ aan te vatten. Ze studeerde er af in 2015. Maar het studeren is nog niet gedaan, want momenteel volgt ze als werkstudente de cursussen ‘Science of Social Work’ aan de Universiteit Gent. Ondertussen werkt ze ook, als trajectbegeleidster in een Woonzorgcentrum, wat betekent dat ze zorgcoördinator is voor ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen.

Hoe kwam Sarah bij sp.a Gent terecht? Eerst en vooral door haar beide ouders. Het zijn geen ‘stamboeksocialisten’ die ‘van vader/moeder op zoon/dochter’ socialist werden. Ze kwamen naar de partij door zelf keuzes te maken.

Maar de doorslaggevende ‘factor’ die Sarah naar sp.a Gent bracht was Daniel Termont. Die had als burgemeester een uurtje vrijgemaakt om tijdens een practicum-les met de studenten te spreken over wat de Stad Gent zo al doet voor en met jongeren in de stad. Hij deed dat met zoveel overtuiging en bezieling dat zij onmiddellijk de stap zette naar de JongSocialisten, de jongerenafdeling van de sp.a. Sarah is ondertussen al drie jaar lid van het JS-bestuur. Tijdens de maand mei van dit jaar werd zij zelfs rechtstreeks verkozen als bestuurslid van sp.a-Gent.

Sarah is gehuwd met Ahmed uit Somalië en heeft met hem een zoontje van 18 maanden dat luistert naar de naam Anwar. Voor alle duidelijkheid: Ahmed is een moslim maar Sarah werd dat al toen ze 16 jaar was, toen ze Ahmed nog niet kende. Beide zijn vandaag actief in de islamitische gemeenschap. Ook daar is Sarah een ‘buitenbeentje’: zij is een jonge vrouw, verstandig en welbespraakt, met een sterke overtuiging en met warme, humanistische beginselen. Die kwaliteiten toonde ze al tijdens partijvergaderingen, maar ook tijdens dit interview.

Jonge mensen zoals Sarah zijn niet de toekomst van de partij: zij zijn het heden. Zij zijn er nú en ze willen er ten volle voor gaan. Ik zou dus zeggen: ‘En avant!’

(tekst: Marc Lootens)