Er is nog een zeer lange weg af te leggen opdat de meerderheid haar ambitie kan waar maken om “van Schaarbeek in de toekomst een ‘voorkeurgemeente’ te maken.”

Twee maanden na de aanstelling van de nieuwe gemeenteraad:

- weet men eindelijk wie de 10de schepen wordt, maar deze heeft nog geen bevoegdheden !!!

- werd de stemming van de OCMW-raad ongeldig verklaard door het Brussels Gewest,

- er is een klacht ingediend door een FDF-kandidaat tegen de herverkiezing van de OCMW-raad

- stelt de MR een weinig democratische zetelverdeling voor in de commissies, waardoor de MR steeds de absolute meerderheid heeft(MR 5 zetels, PS 2, Ecolo 1, CDH 1),

- is de vertegenwoordiging in gemeentelijke vzw’s en intercommunales een louter MR-FDF zaak,

- en werd er een budget 2007 ingediend dat een kopie is van het budget 2006, in sommige passages heeft men zelfs de data vergeten aan te passen,

- kan men zich bij de derde vergadering al niet meer houden aan de vastgelegde vergaderdata voor de gemeenteraad, ondertussen werd de datum van de gemeenteraad van 28 februari ook al 2 maal verschoven...  wordt vervolgd,