Schaarbeek

vrijdag 24 december 2010, 11u22

Steven Van Garsse © Brussel Deze Week

De financiële vooruitzichten in Schaarbeek voor 2011 en 2012 zijn zorgwekkend. Dat heeft financieschepen Michel De Herde (MR) in de gemeenteraad gezegd. De opcentiemen op de personenbelasting moeten omhoog.

Schaarbeek ziet financiële donderwolken hangen.

Uit schattingen van de federale overheid blijkt dat de inkomsten uit de personenbelasting in Schaarbeek de komende jaren zullen stagneren. De uitgaven daarentegen stijgen. "Dat heeft met twee grote posten te maken," zegt schepen Michel De Herde. "De politiezone vraagt meer geld, net zoals het OCMW. Wij zijn het slachtoffer van beslissingen die wij niet hebben genomen, zoals de regularisatiecampagne. Daardoor moet het OCMW meer mensen ten laste nemen."

Als de huidige trend zich verderzet, zal het tekort in 2011 oplopen tot 3,6 miljoen euro. In 2012 zelfs tot 7,2 miljoen euro. Dat zijn, in vergelijking met het budget van 190 miljoen, bescheiden sommen. "Maar we willen ons niet in de schulden werken," zegt De Herde.

De gemeenteraad heeft daarom woensdag beslist om een aantal taksen en belastingen te verhogen. Vooral de verhoging van de opcentiemen op de personenbelasting springt in het oog. Die bedragen nu 6,5 procent. Dat wordt opgetrokken tot 6,8 procent. Dat zou alvast een klein miljoen euro moeten opleveren.

Volgens de oppositie is Schaarbeek niet vooruitziend genoeg geweest bij de becijfering van de inkomsten en uitgaven. CDH vraagt zich af waarom de beslissing nu komt, "terwijl de slechte vooruitzichten al een tijdje gekend zijn."