woensdag 30 september 2009

Schaarbeek - Woensdagavond tekent de gemeenteraad van Schaarbeek verzet aan tegen de nieuwe taalexamens voor ambtenaren. Schaarbeek vindt dat ambtenaren in een leidende functie niet tweetalig moeten zijn, aangezien ze niet rechtstreeks in contact komen met het publiek. De Schaarbeekse schepenen vinden dat de eisen voor tweetaligheid veel te streng zijn en wil dat ze afgezwakt worden.
http://www.brusselnieuws.be/artikels/politiek/schaarbeek-verzet-zich-tegen-nieuwe-taalexamens

Alle Brusselse ambtenaren moeten in principe tweetalig zijn. Wie in contact komt met het publiek moet een moeilijker examen afleggen. Schaarbeek interpreteert dit heel beperkt. Ten onrechte, zegt Vlaamse schepen Luc Denys (Groen!).

"Alle ambenaren woren geconfronteerd met zowel Nederlandstaligen als Franstaligen. Degenen die niet tweetalig zijn, moeten dan een collega gaan halen. Dat maakt de zaken moeilijker."

Nieuw koninklijk besluit
Begin dit jaar werd het koninklijk besluit dat de taalexamens regelt, vernietigd door de Raad van State. Onder meer de gemeente Schaarbeek had die vernietiging geëist.

Federaal minister Steven Vanackere (CD&V) werkte aan een nieuwe regeling, die sinds 12 juli van kracht is. Ambtenaren in een leidende functie moeten een strenger taalexamen afleggen.

Schaarbeek trekt nu opnieuw naar de Raad van State. Maar de minister is er gerust in dat het KB nu standhoudt.

"We hebben nu een betere regeling," zegt Vanackere. "Die beslissing is genomen door de federale regering.. Ook het FDF is daar aanwezig met de Schaarbeekse burgemeester Bernard Clerfayt. En nu vecht hij die beslissing aan. Dat is vreemd."

De beslissing van het college wordt vanavond voorgelegd aan de gemeenteraad. De eentalige FDF-burgemeester Cécile Jodogne wilde niet reageren voor onze camera.

© tvbrussel