Een gemeenschappelijk loket van de gemeente en de verschillende sociale huisvestingsinstanties lijkt een uitstekend idee.

Wat zou dit niet allemaal kunnen inhouden? Een aanspreekpunt waar je als inwoner terecht kan voor informatie over de sociale huisvestingsmogelijkheden in de gemeente? Een loket waar het personeel je kan informeren, adviseren en helpen om je in te schrijven voor een sociale woning? Een instantie waar men je kan informeren over de stand van zaken van je dossier? Een plek waar je inlichtingen kan krijgen over renovatiepremies of energiebesparing?

Jammer, het enige wat er wél kan is het invullen van 3 verschillende inschrijvingsformulieren: één voor de Schaarbeekse Haard, één voor de woningen van de gemeente en één voor het sociaal verhuurkantoor ASIS. Voor 2 van de 3 instanties kon dat voordien ook al op het gemeentehuis.

De wachtlijsten van de 3 instanties blijven echter wat ze zijn : lang, zéér  lang!

Dit wil zeggen 6 à 7 jaar. Er is dus een schrijnend gebrek aan sociale woningen. In tegenstelling tot de stad Brussel slaagt Schaarbeek er niet in om het aantal sociale woningen voelbaar te verhogen.Sinds 2001 heeft de gemeente een 80-tal woningen gerenoveerd of nieuw gebouwd. Met de woningen die nog in opbouw zijn, in het kader van de wijkcontracten of het Grootstedenbeleid, komen hier nog eens 80 wooneenheden bij tussen nu en 2012. Dus 160 woningen op 12 jaar tijd. Maar de wachtlijsten voor gemeentewoningen telden in november 2007 maar liefst 1.617 gezinnen.


Of zoals Schaarbeek Info zelf titelt:“Hoe veel inspanningen uiteindelijk weinig voelbaar blijven“ (p. 7 van ‘Schaarbeek Info’, nr. 76 van 28 sept. 2008).

Daarenboven geeft men het beheer en de renovatie van de gemeentelijke woningen liever aan een vzw sociaal verhuurkantoor, in plaats van dat zelf te doen met een gemeentelijk beheerde grondregie.


Schaarbeek heeft nu al het laagste percentage aan sociale woningen van heel het Gewest. En de Schaarbeekse liberaal-groene meerderheid is niet happig om hierin verandering te brengen. Ze wil geen extra sociale woningen op haar grondgebied. Ze staat afkerig van medewerking aan het Gewestelijk Huisvestingsplan. De gemeente mikt op privé-woningen in de hoogste prijsklasse met soms een smal ecologisch randje : Dailly, Kinetix, Josaphat-station,...


Vandaar neemt het Gewest nu zelf een initiatief in de Kol. Bourgstraat waarbij in 1 keer een 100-tal woningen zullen worden gerealiseerd.