Gemeenteraad van 28 april 2007

Huisvesting is één van de beleidsprioriteiten van de MR-Ecolo meerderheid in Schaarbeek. Jean-Pierre Van Gorp heeft  aan de bevoegde schepen Luc Denys (Groen !) gevraagd hoeveel gemeentelijke woningen er sedert 2001 werden gebouwd of gerenoveerd.

72 nieuwe woningen van verschillende types (met 1 à 4 slaapkamers) werden voor verhuur op de markt gebracht. 72 in 6 jaar tijd is niet veel in vergelijking met de inspanningen die door de stad Brussel op dat vlak gebeuren.

 

 

 

 

De wachtlijsten zijn dan ook gigantisch:

  • voor appartementen met 1 kamer zijn er 513 kandidaten
  • voor appartementen met 2 kamers zijn er 479 kandidaten
  • voor appartementen met 3 kamers zijn er 340 kandidaten
  • voor appartementen met 4 kamers zijn er 91 kandidaten

Dit betekent dat mensen minstens 10 jaar of langer moeten wachten alvorens ze in aanmerking zouden kunnen komen voor een woning. Van Gorp stelt voor om de wachtlijsten af te sluiten omdat je daardoor valse hoop geeft aan de mensen. De voorbije 2 jaar werd niet meer nagegaan of alle kandidaten op deze lijsten nog wel geïnteresseerd zijn. Dus het zouden er even goed 30% minder kunnen zijn, omdat ze elders sneller werden geholpen.

Voor de volgende 6 jaar worden nog 80 nieuwe woningen gepland. Daarmee staat men zeer ver van de 1.000 woningen die de stad Brussel wil realiseren of van de 600 woningen die de PS in haar verkiezingsprogramma had staan. De discussie is echter irrelevant. De gemeente Schaarbeek beschikt over een zeer klein aantal huurwoningen en kan als dusdanig geen druk uitoefenen op de markt in het belang van de huurders.

Anderzijds is de gemeente ook hoofdaandeelhouder van De Schaarbeekse Haard, één van de 33 sociale huisvestingsmaatschappijen in Brussel. De Schaarbeekse Hard beschikt over meer dan 2.250 sociale appartementen in Schaarbeek en realiseerde tussen 2001 en 2007 renovaties en nieuwbouw voor méér dan 40 miljoen euro. Er zijn ook wachtlijsten, maar die worden geregeld up-to-date gehouden. Daar zwijgt Luc Denys over, want de Schaarbeekse Haard werd de laatste jaren geleid door een socialistisch getint bestuur met Eddy Courthéoux als voorzitter en Walter Vermander als lid van het beheerscomité. 

Er werd tegelijk een sociaal en behoedzaam beleid gevoerd wat leidde tot een gevoelige kwaliteitsverbetering van het woningaanbod ten voordele van de huurders die tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving behoren. De Schaarbeekse Haard is trouwens de enige sociale huisvestingsmaatschappij die financieel in evenwicht blijft. Een gemeentelijk huisvestingsbeleid in Schaarbeek de naam waardig moet dus steunen op een sterke sociale partner, de Schaarbeekse Haard. Alle andere initiatieven kunnen hoogstens in de marge bijdragen aan een verbetering van de woonomstandigheden voor de sociale huurders.