Niet dat de burgemeester niet op de hoogte was van het Gewestelijk parkeerbeleid dat in de maak was, integendeel.

De burgemeester heeft er alles aan gedaan om het parkeerbeleidsplan nog snel in december te laten goedkeuren. Terwijl dit plan toch een hoofdstuk vormt binnen in het  mobiliteitsplan dat nu voor goedkeuring op de tafel van de gemeenteraad ligt.  Dit met steun van de ecologisten.

Vraag is wie de verbrekingsvergoeding zal moeten betalen? En hoeveel compensatie zal Rauwers vragen voor de nieuwe parkeermeters die ze momenteel aan het installeren zijn?

 

Het Brussels Gewest stroomlijnt met een nieuwe ordonnantie het parkeerbeleid van de 19 gemeenten.

 

Door het uitblijven van een geharmoniseerd parkeerbeleid zijn er te weinig parkeerplaatsen en is er nog steeds geen parkeergeleidingssysteem dat automobilisten in Brussel naar vrije plaatsen in parkings gidst.

Nu gelden in sommige straten die op 2 gemeenten liggen verschillende regels naargelang de kant van de straat waar je je bevind. Inwoners met een bewonerskaart kunnen zich in de ene straat van hun wijk wel parkeren maar niet achter de hoek.  Het gevolg is dat in sommige wijken één derde van het rondrijdend verkeer wagens zijn die naar een parkeerplaats zoeken.

Een geharmoniseerd parkeerbeleid is dus cruciaal in het mobiliteitsbeleid. 

De zeven gemeenten, waaronder Schaarbeek, zullen hun overeenkomst met een privéparkeerbedrijf moeten opzeggen. Dit ten laatste tegen 2010, dan wordt het gewestelijk parkeerbeleid operationeel.