Bij Bernadette VRIAMONT leeft de idee dat de gemeente van het Josaphatpark een soort van historisch reservaat wil maken, waaruit alle sociale functies gebannen worden en waar het recreatief gebruik beperkt wordt tot speeltuin en minigolf.

Een gemeente van bijna 120.000 inwoners heeft echter behoefte aan een groene long waar de mensen tot rust kunnen komen en zich kunnen ontspannen in een groen kader.

Met Beliris-geld werden alle paden in het park opnieuw geasfalteerd. Ze zijn breder en beter aangelegd dan de meeste Schaarbeekse straten. Een veilige plek voor ouders met jonge kinderen om te rolschaatsen of om hun peuters te leren fietsen. Dit alles is echter allemaal verboden in het park.

Bernadette VRIAMONT vindt dat een evenwicht tussen passieve en actieve recreatie in het park zeer goed mogelijk is, maar verwijt de gemeente gebrek aan visie over hoe de verschillende functies een plaats kunnen krijgen in het park. Het Josphatpark mag geen doods museum worden waaruit alle menselijk leven gebannen is.

 

De Schaarbeekse boogschutters kregen een brief van FDF-Schepen Michel De Herde om hen mee te delen dat het bestaande politiereglement strikt van toepassing blijft en dat zonder toestemming van de gemeente geen activiteiten mogen georganiseerd worden in een groene zone zoals het Josaphatpark. Voor hun sportieve en recreatieve activiteiten moeten ze nu telkens toelating vragen aan het Schepencollege.  

Bijna 100 jaar geleden bouwde de Schuttersgilde op eigen kosten een clublokaal. Ze betaalden zelf elk jaar de onroerende voorheffing. Sinds de renovatie van het Josaphatpark werd de eigendom van het gebouw aan de gemeente overgedragen. Nu wacht de boogschuttersclub op een brief van de gemeente die hen zal vragen of ze de concessie voor hun eigen clublokaal willen vernieuwen. De schutters hebben géén idee welk bedrag de gemeente wil om hen toe te laten het clublokaal in stand te kunnen houden. Het is de enige plek in het Josaphatpark met een terras waar iets gedronken kan worden en waar toiletten ter beschikking staan voor de vele bezoekers.  

Na de dreigende uitzetting in het najaar van de enige Schaarbeekse Josaphat-wijnboer, is dit nu een zoveelste benadering van ‘conservatief en achterhaald parkbeleid' waaraan de gemeente Schaarbeek zich schuldig maakt, zegt gemeenteraadslid Bernadette VRIAMONT (sp.a). De biologische wijngaard beslaat een klein terrein in een uithoek van het park, waar na bijna 40 jaar een unieke en diverse collectie van meer dan 40 soorten druivenrassen tot stand is gekomen. Het College heeft beslist dat hij plaats moet maken voor een pedagogisch verantwoorde biologische moestuin en arboretum. Waarom is er geen dialoog met de wijnboer om de wijngaard voor scholen toegankelijk te maken en pedagogisch te onderbouwen? Alsof er voor pedagogische moestuinen geen andere en betere plekken in Schaarbeek te vinden zijn, liefst in de buurt van de scholen.

Waarom kan de gemeente niet op een ernstige wijze communiceren met de huidige gebruikers van het park?