Persbericht - Gemeenteraad van woensdag 28 april 2010

Voor de zoveelste keer wijzigt de gemeente Schaarbeek het gemeentelijk parkeerreglement. De laatste wijziging is niet eens drie maanden oud. Meer zelfs, een aantal van de voorgestelde wijzigingen slaan zelfs op aanpassingen die pas op 3 februari 2010 goedgekeurd werden.

Vooral de regelmaat waarmee wijzigingen aangebracht worden aan het parkeerreglement roept
vragen op.
Het lijkt er sterk op dat beslissingen over het Schaarbeekse parkeerreglement lichtzinnig en ondoordacht genomen worden. Dat een aanpassing na niet eens drie maanden weer ingetrokken wordt, wijst erop dat het om impulsieve beslissingen gaat. Bernadette Vriamont wijst ook op de onduidelijkheid die het gevolg is van de wispelturigheid van het college. Het allegaartje van maatregelen maakt duidelijk dat er geen sprake is van een echt parkeerbeleid. Vooral de bewoners en bezoekers van Schaarbeek hebben daaronder te lijden. Op den duur weet niemand nog welke maatregelen van toepassing zijn.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 april stelde de Schaarbeekse meerderheid voor het gemeentelijk parkeerreglement te wijzigen. De vierde keer al in minder dan een jaar, foetert sp.a-gemeenteraadslid
Bernadette Vriamont. Men komt vandaag zelfs terug op beslissingen die amper twee maanden terug genomen werden. Op 3 februari werd beslist om parkeerkaarten in te voeren voor occasionele bezoekers die niet in Schaarbeek gedomicilieerd zijn. Er werden parkeerkaarten gecreëerd voor 1 of 2 dagen per week en voor 7 dagen op 7.

Elk Schaarbeeks gezin kon tot 3 kaarten voor occasionele bezoekers per jaar aanvragen. De parkeerkaart die 7 dagen op 7 geldig is zou amper 300 euro kosten. Toen al wezen we erop dat dit geen goede maatregel was die tot
misbruiken zou uitnodigen, licht Bernadette Vriamont toe. Een bezoekerskaart aanvragen zou goedkoper zijn dan een garage of parkeerplaats huren en onder meer daarom wilden wij het gebruik van deze kaarten beperken. De meerderheid is de socialistische fractie in haar redenering gevolgd en heeft haar amendement in februari aanvaard. Waardoor het aantal kaarten voor 1, 2 of 7 dagen per week werd beperkt tot 1 kaart per jaar per gezin en maximaal 3 kaarten per gezin voor een periode van 15 dagen. Ik stel vast dat de meerderheid het geweer van
schouder verandert en de bezoekerskaart voor 7 dagen op 7 aan 300 euro per kaart per jaar weer afschaft.