Bij de bespreking van de begroting voor het ministerie van Welzijn wil sp.a-voorzitster Caroline Gennez voorstellen de premies voor de zorgverzekering af te schaffen. Volgens Gennez zijn de premies een staaltje van slecht bestuur, getuige de 100.000 mensen die een boete hebben opgelopen en 50.000 die voor de rechtbank moeten verschijnen.

"De zorgverzekering wordt gefinancierd met bijdragen van de burgers zelf. Maar heel wat mensen gaan ervan uit dat de premie van 25 euro een bijkomende verzekering is die ze niet moesten betalen", verduidelijkt Gennez. "Daardoor hebben ze nu een boete van 250 tot 500 euro gekregen." Volgens Gennez is het absurd dat niet-medische zorgkosten, die gedekt worden door de zorgverzekering, geen deel uitmaken van de algemene sociale verzekering. Met de bespreking van de begroting voor Welzijn vandaag wil ze dan ook voorstellen de 50.000 klachten tegen mensen die niet betaald hebben te laten vallen en het premiesysteem naar de prullenmand te verwijzen, waardoor de zorgverzekering volledig bekostigd zou worden met algemene middelen. De sp.a maakt van de gelegenheid gebruik om haar vraag naar een maximumfactuur voor de zorg te herhalen. "Wij willen dat een zorgbehoevende maximaal 20 uur zorg per week moet betalen", zegt Gennez. "Voor mensen met een ernstige handicap kan de zorgfactuur oplopen tot 4.000 euro per jaar. Een maximumfactuur betekent voor hen een serieuze besparing."