De regering-Bourgeois schrapt vanaf 1 januari 2016 het gratis drinkwater dat elke Vlaming krijgt. In de plaats komt er een flexibel watertarief. “Volgens Schauvliege zou haar maatregel zorgen voor een bewuster watergebruik. Maar onlangs zijn we in Vlaanderen onder de 100 liter per dag gedoken, mét gratis water”, zegt Rob Beenders. “Maar nu zegt dus ook de inspectie van Financiën dat dat net veel gezinnen gaat treffen die reeds zuinig omgaan met hun waterverbruik. Bovendien zijn het vooral grote gezinnen, die automatisch meer verbruiken die de dupe zijn.”

“Verder bevestigt de inspectie ook onze schatting dat de prijs zal stijgen met gemiddeld 100 euro per gezin. En dat op een moment dat een recordaantal gezinnen hun waterfactuur niet meer kunnen betalen. Zo communiceerde de minister vorig jaar nog dat nog nooit zoveel gezinnen dreigen afgesloten te worden van drinkwater.”

“Water is levensnoodzakelijk en een basisrecht dat we iedereen moeten blijven garanderen. Maar wat doet deze regering Bourgeois? Net het omgekeerde. Ze besliste om de gratis levering van drinkwater te begraven per 1 januari 2016. En het perverse effect is dat het net de meest kwetsbare gezinnen daarvan de dupe zijn. Vlaanderen dreigt zo enkele tienduizenden gezinnen in waterarmoede te storten”, besluit Rob Beenders.