Bijna iedereen verwacht dat de Turteltaks, die nu 100 euro per gezin per jaar bedraagt, naar beneden kan nu de biomassacentrale van Langerlo in Genk er niet komt. Voor Rob Beenders kan die taks zelfs helemaal worden afgeschaft, of nog hooguit 33 euro bedragen.

 “De Vlaamse regering int via de Turteltaks 1 miljard euro om de overschotten aan groenestroomcertificaten uit zon en warmtekracht te betalen en 1,9 miljard euro voor die uit biomassa”, legt Rob Beenders uit. “Dus die Turteltaks kan door het afschaffen van biomassa minstens met twee derde of 66 euro zakken, naar 33 euro.”

“Maar eigenlijk kan die taks helemaal verdwijnen, want tegen eind dit jaar is die 1 miljard euro voor de certificaten uit zon en warmtekracht weggewerkt. In het eerste jaar heeft die al 500 miljoen euro opgebracht en tegen eind dit jaar nog eens zoveel”, licht Rob Beenders toe.

“Als minister Tommelein tot 2021 de Turteltaks blijft innen, dat betekent dat de Vlamingen nog 1,9 miljard euro zullen betalen via hun stroomfactuur zonder dat daar een project tegenover staat - want de biomassacentrales van Langerlo en Gent zijn geschrapt. Als de minister de Turteltaks niet wil afschaffen, dan moet hij de Vlamingen duidelijk zeggen waarvoor deze belasting zal dienen”, besluit Rob Beenders, die volop wil meewerken aan een gedragen energieplan om de Europese doelstellingen te halen.