Deze meerderheid heeft in november 2013 de gratis toegang tot het recyclagepark met luierzakken afgeschaft. De Schepen van Milieu Wouter Stockman duidde toen dat deze beslissing werd ingegeven naar aanleiding van het faillissement van de verwerkingsfirma van het luierafval. 'Met het afschaffen van de kosteloze toegang tot het recyclagepark met luierzakken moeten de inwoners van Ronse 2x langs de kassa gaan: een eerste keer om de luierzakken aan te kopen en een tweede keer aan het recyclagepark, waar de toegang tot het recyclagepark wordt aangerekend' duidt Bjorn Bordon.
 
'Met deze beslissing werd een nieuwe vlaktaks ingevoerd. Van Vlaanderen kregen we de Turteltaks, van Ronse kregen we de pampertaks. Met deze taks treft de meerderheid de kwetsbaarste stadsbewoners: de zwaar zieken (met incontinentieproblemen) en bejaarden, maar ook de jonge gezinnen', vertelt Bjorn. 'Reeds in februari 2014 beloofde de bevoegde Schepen een evaluatie te houden, waarbij niet werd uitgesloten dat de kostprijs van de luierzakken kon stijgen'. Tot op heden blijft deze meerderheid bij haar beslissing, niettegenstaande dat een lid van dezelfde meerderheid in het Lokaal Overleg Platform deze beslissing reeds betreurde in 2013.

 

'Van Vlaanderen kregen we de Turteltaks, van Ronse krijgen we de pampertaks'


'In Oudenaarde, waar de toegang tot het recyclagepark voortaan ook niet meer gratis is, heeft men een pamperbel geïnstalleerd. Burgers die zich via deze bel aanmelden en enkel luiers in de daartoe aangekochte luierzakken meehebben, krijgen gratis  toegang tot het recyclagepark. Verklaren, zoals in het verleden, dat het niet meer mogelijk zou zijn om de burger met luierzakken gratis toegang te geven tot het recyclagepark is dan ook een leugen. Het getuigt dan ook van manifeste onwil om geen pamperbel te willen invoeren, maar ik hoop dat de aanhouder in deze ook zal winnen', besloot Bjorn Bordon.
De bevoegde Schepen van Milieu Wouter Stockman stelde dat de verwerking van het luierafval zo'n 18.000 euro per jaar kost, maar beloofde om andermaal de bezorgdheid mee te nemen en een evaluatie te houden in de schoot van de Welzijnsraad. Hoopgevend is in elk geval dat sommige leden van de meerderheid off te record aangeven dat ze hopendat aanhouder Björn Bordon zijn slag thuishaalt.