“Op het moment dat minister-president Bourgeois in zijn Visie 2050 orakelt over een aangename leefomgeving met veel groen, doet zijn regering forse stappen in de tegengestelde richting. De polderkaart die vandaag is vastgelegd is een grote ontgoocheling”, zegt Steve Vandenberghe.

“Schauvliege betonneert de rechtsonzekerheid, zowel voor de natuurliefhebbers als voor de landbouwers. Door ongeveer 3.000 hectare via de landbouwregelgeving te beschermen, is niemand zeker over het definitieve statuut van deze graslanden. Niemand kan garanderen dat ze voor altijd beschermd zijn. Dat biedt ook de landbouwers geen zekerheid. Het is bijzonder veelzeggend dat net de natuurbeweging, die al jaren om de bescherming van de poldergraslanden vraagt, vandaag aankondigt dat ze juridische stappen zal nemen tegen wat deze regering natuurbescherming noemt. Minister Schauvliege ontpopt zich meer en meer van minister van natuur tot natuurramp voor Vlaanderen”, aldus Steve Vandenberghe.