Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt dit jaar 12 procent meer voor zijn waterfactuur dan een jaar geleden. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat de Vlaamse regering 50 miljoen heeft bespaard op de waterzuivering en een deel van die kost heeft doorgeschoven naar de gezinsfactuur.

Gisteren bleek in Terzake dat de kwaliteit van het Vlaamse en Brusselse drinkwater niet overal voldoet aan de normen. Terzake heeft de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen en Brussel laten analyseren. Daaruit blijkt dat zes van de dertig stalen niet tegemoetkomen aan de Europese normen en dat zelfs in 1 staal coliforme bacteriën werden gevonden waardoor dit water niet drinkbaar is. Acuut gevaar is er niet, maar er blijven wel vragen over de risico's op lange termijn.

Volgens professor Kristof Demeestere (UGent) zit het probleem bij de zuiveringsinstallaties voor afvalwater. Die zijn eigenlijk niet gebouwd om micropolluenten zoals die in geneesmiddelen zitten uit het afvalwater te verwijderen. Daar worden de restanten grotendeels afgebroken, maar het is best mogelijk dat er nog steeds deeltjes in het water achterblijven.

De drinkwatermaatschappijen verzekeren dat ons drinkwater voldoet aan alle Europese regels, maar voor micropolluenten en ziektekiemen zijn er geen absolute normen en dus roepen onderzoekers op om daar nu snel werk van te maken.

sp.a zal bevoegd minister Schauvliege in het parlement vragen om de studie als basis te gebruiken voor verder onderzoek. Rob Beenders dringt aan op een snelle en duidelijke analyse voor het Vlaamse drinkwater. Zeker nu de Vlamingen dit jaar 12% meer betalen voor drinkwater en de Vlaamse Regering bijna 50 miljoen euro heeft bespaard op saneringskosten is het belangrijk dat elke Vlaming garanties krijgt op gezond drinkwater.