Schepen Geert Schellens: “Het doel was om te werken aan meer toegankelijkheid aan de hand van een 10-puntenprogramma. De stad Aarschot heeft hard gewerkt om alle punten van het programma te doorlopen. We zijn dan ook trots op dit handvest.”

Om de 10 punten te realiseren kregen de gemeenten de nodige ondersteuning van de provincie, in samenwerking met Inter en On Wheels.

De 10 punten waren:

1. Organiseer een knelpuntwandeling. De gemeenten krijgen een checklist en draaiboek om een dergelijke wandeling in te richten.

2. Screen 10 handelszaken en 1 openbaar toilet (gemeenten tot 10.000 inwoners). Screen 20 handelszaken en 1 openbaar toilet (gemeenten met meer dan 10.000 inwoners). Ook zelfstandige praktijken zoals dokter, kine worden opgenomen. On Wheels helpt de gemeenten op weg en screent gratis 5 handelszaken voor kleine gemeentes en 10 voor grote gemeentes. De overige 5 of 10 screenings organiseert de gemeente zelf. Ze kan hierbij kiezen voor een screening door Inter of door On Wheels.

3. Plaats de info over alle gescreende parkeerplaatsen op de website van de gemeente. On Wheels stelt alle info over de gescreende parkeerplaatsen ter beschikking van de gemeentes in de loop van 2017.

4. Plaats de informatie over de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer op de gemeentelijke website
De nodige info wordt ter beschikking gesteld.

5. Schenk bij minstens 1 gemeentelijke publieke activiteit aandacht aan mensen met een beperking
Gemeenten krijgen een standaard checklist. 

6. Op basis van de screenings worden 5 extra parkeerplaatsen volgens de wettelijke regels aangepast voor kleine gemeentes en 10 voor grote gemeentes. On Wheels stelt aan alle gemeenten een elektronisch platform ter beschikking stellen. Hiermee kunnen ze een gefundeerde keuze maken van de aan te passen parkeerplaatsen. 

7. Toets de toegankelijkheid van 5 stedenbouwkundige dossiers af en adviseer die dossiers op toegankelijkheid. 

8. Organiseer minstens 1 overleg tussen gebruikers en het gemeentelijk beleid. 

9. Organiseer minstens 1 planningsgesprek rond de aanpak van een lokaal toegankelijkheidsbeleid met Inter en de provincie. 

10. Onderteken een engagementsverklaring dat de gemeente de bovengenoemde acties ook na de afloop van de campagne zal voortzetten.