Sinds drie jaar bestuurt sp.a mee. In die drie jaar zijn we geen moeilijke of delicate kwestie uit de weg gegaan. Denk aan de helihavenstory. Nu ligt opnieuw een gevoelig dossier op tafel: de ontwikkeling van het gebied Zevenhuizen. De buurtbewoners maken zich zorgen, en dat kunnen we begrijpen. De waterhuishouding is inderdaad een belangrijk aandachtspunt. Daarom vroeg het bestuur hierover een hydrologische studie. De resultaten daarvan zullen het beleid bepalen. Emoties horen thuis in de sport en in de liefde. In de politiek laten we het dossier primeren.

Geert Verhulst
Schepen sp.a Lint