Het afdelingsbestuur van sp.a Turnhout heeft unaniem schepen Hannes Anaf (32) voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar. Met Hannes Anaf kiezen we voor een jong gezicht, met toch al heel wat politieke kilometers op de teller. Hannes zetelt sinds januari 2007 in de Turnhoutse gemeenteraad en is sinds januari 2013 een over de partijgrenzen heen sterk gewaardeerd schepen, bevoegd voor jeugd, sport, milieu en energie, duurzaamheid en strategische planning. Sinds juni 2015 maakt hij ook deel uit van het nationaal partijbureau van sp.a.

Hannes Anaf: “Ik ben uiteraard zeer blij met het vertrouwen van onze afdeling. We hebben een sterk team met goede mandatarissen, een geëngageerd afdelingsbestuur en hardwerkende militanten. Als kopman wordt het mijn taak om het proces richting de verkiezingen te coördineren, nieuwe mensen te enthousiasmeren, een sterk team te vormen en onze solidaire en progressieve boodschap uit te dragen. Ik heb er veel zin in en ben er van overtuigd dat we in 2018 een goed resultaat zullen neerzetten.”   

Afdelingsvoorzitter Kelly Verheyen: “Onlangs hebben we samen met onze leden een evaluatie gemaakt van ons verkiezingsprogramma en de realisaties van de voorbije jaren. De conclusie daarvan was dat we er ondanks de noodzakelijke besparingen in geslaagd zijn om heel wat te verwezenlijken, zowel in de sociale sector als in bijvoorbeeld de sport- en jeugdsector.  We hebben met Hannes Anaf en Peter Segers 2 sterke schepenen en we gaan uiteraard met veel inzet blijven besturen, maar kijken net als alle andere partijen ook al vooruit richting 2018. Hannes is de ideale kandidaat om sp.a Turnhout naar een goed verkiezingsresultaat te loodsen. Dat bewees hij ook al in 2014, toen hij met voorsprong Turnhouts stemmenkampioen werd, met 1.108 voorkeurstemmen in Turnhout.”

Hannes Anaf: “In het najaar gaan we de boer op om de mening van de Turnhoutenaren te vragen over wat er nog beter kan in onze stad. Dat moet in het voorjaar van 2018 leiden tot een aantal inhoudelijke sessies, waar we op een participatieve manier tot de krachtlijnen van ons programma willen komen. We nodigen elke sociale en progressieve Turnhoutenaar uit om samen met ons mee te komen denken en mee te werken aan onze mooie stad. De uitdagingen zullen ook volgende legislatuur groot zijn, maar wij engageren ons in elk geval om mee aan de kar te blijven trekken!”

Meer informatie:

Hannes Anaf
 0499/433654

Kelly Verheyen
 0498/063085