De algemene ledenvergadering van sp.a Haaltert heeft Lisa Houtman aangesteld als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

“We blijven ervan overtuigd dat Haaltert nood heeft aan een sociaal progressieve partij die niet alleen de problemen benoemt, maar ze ook aanpakt met concrete en alternatieve voorstellen” zegt Lisa Houtman die vandaag schepen is bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Grondbeleid, Gebouwen, Wonen en Sociale woningbouw.

“De laatste 2 jaar is het politiek zeer hard gegaan in Haaltert. Als sp.a hebben we getoond dat de lokale democratie enkel gediend is met positief overleg en goede afspraken. Als jongste schepen heb ik geleerd om resultaten te behalen door hard te werken en maximaal de burgers en lokale verantwoordelijken te betrekken bij het beleid. Daarmee bereik je meer dan met saboteren. In de politiek moet je iedereen in de ogen durven te kijken om te kunnen werken in het belang van de inwoners en de verenigingen. Daarvoor worden we ten slotte verkozen”. 

5e plaats provinciaal
Ook provinciaal gaat Lisa zich engageren: “Van op een 5e plaats voor de regio Aalst-Oudenaarde-Ronse wil ik me inzetten om belangrijke uitdagingen zoals een actief jeugdbeleid, een gezonde leefomgeving, betaalbaar gezinsbeleid, veilige mobiliteit… te realiseren in Oost-Vlaanderen met gelijke kansen voor íedereen.”

Een terugblik
Ondanks de blokkering hebben we met sp.a verschillende zaken kunnen realiseren. Onder impuls van schepen Lisa Houtman werd een beleid voor het bestrijden van leegstand uitgewerkt en zijn nieuwbouwprojecten voortaan verplicht om ook autostaanplaatsen te realiseren. De eerste sociale woningen sinds de jaren ’80 worden op dit moment in Haaltert gebouwd, en er staan nog verschillende sociale woningbouwprojecten op stapel om op korte termijn te realiseren.  
Er werden verschillende gebouwen aangekocht om de gemeentelijke dienstverlening verder uit te breiden, dichtbij de burgers:

  • het Sint-Martinusheem als lokale ontmoetingsplaats met een noodwoning
  • een locatie boven de gemeentelijke loods waarin we 2 noodwoningen willen realiseren, 
  • het oud gemeentehuis in Heldergem als uitbreiding van het Heldergems Ontmoetingscentrum

Daarnaast zijn we op dit moment bezig met de realisatie van de nieuwbouw van een concertzaal in Denderhoutem, en de verbouwing van de pastorij in Denderhoutem tot openbare bibliotheek.

Tot slot zetten we in op energiebesparend wonen, en motiveren we inwoners door het verstrekken van premies. Het budget is opgetrokken van 10 000 euro in 2013, naar 100 000 euro in 2018 wegens het aanhoudend succes en een verhoging van de premies met 25% vanaf 2017.

Vooruitzicht
sp.a Haaltert werkt de volgende maanden verder aan een sterke ploeg met een sociaal en progressief programma dat publieke, toegankelijke en betaalbare dienstverlening voor de burger en de verenigingen voorop stelt. In Haaltert is er bijvoorbeeld ruimte voor een OCMW-rust- en verzorgingstehuis waar hulpbehoevende bejaarden met hun pensioen van hun oude dag kunnen genieten. We hebben een sterke gemeente nodig voor basisbehoeften  zoals opvang van bejaarden, maar ook van kinderen, voor sociaal wonen, gezondheidszorgen, onderwijs, openbare werken, veiligheid, openbaar vervoer, toegang tot sport, vrije tijd, cultuur en een gezond leefmilieu.

Dat is in schril contrast met de rechtse Vlaamse en federale regeringen die de facturen voor deze publieke diensten doen oplopen en doorschuiven naar de gezinnen, de verenigingen en de lokale besturen. In plaats van gezinnen armer te maken, willen we als sp.a investeren in mensen.

Personalia
Lisa is 28 jaar en werd in 2013 voor de eerste maal verkozen. Zo werd ze op haar 23 jaar de jongste schepen voor sp.a in Vlaanderen. Ze was toen pas afgestudeerd als master in de internationale politiek. Intussen is ze mama geworden van Renée (2 jaar) en Louis (2 maanden). Ze is verloofd met Aaron Muylaert, afkomstig uit Welle en komt zelf uit Denderhoutem waar ze ook samenwonen, nl. in de Vondelen. Naast haar schepenmandaat is Lisa momenteel ook deeltijds leerkracht in het secundair onderwijs.

“Door zo jong in de politiek te gaan, leer je razendsnel bij. Ik ben gelukkig heel leergierig en verdiep me graag in nieuwe materie. Want politiek moet over inhoud gaan, en daarom moet je kunnen samenwerken met mensen. Jammer genoeg hebben de laatste jaren getoond dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt, ten koste van heel wat projecten. Ik zal dit laatste jaar van de legislatuur nog zoveel mogelijk proberen realiseren, maar ik hoop dat de kiezer me ook het vertrouwen zal geven om nog een aantal jaren verder te kunnen werken aan een Haaltert waar wonen en leven voor iedereen mogelijk, betaalbaar en bovendien plezant is.”