sp.a Boutersem stelt haar lijsttrekker én -duwer voor voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Huidige schepen Mia Smets zal de 19-koppige lijst trekken terwijl ereburgemeester Guido Langendries deze duwt.


Terwijl andere Boutersemse politieke partijen ervoor kozen eerst hun lijsttrekker bekend te maken, ging sp.a bewust de andere kant uit. Zo maakte de partij eerst nieuwe kandidaten bekend. Dit past volledig in haar strategie om eerst nieuw bloed voor te stellen. Zo krijgen deze kandidaten meer tijd om bekendheid op te bouwen dan de huidige vaste waarden van de partij. Nu dat gebeurd is, komt de partij dus naar buiten met twee van haar bekendste kandidaten.

Als kandidaat-burgemeester vinden we huidig schepen van burgerlijke stand, middenstand, ICT en toerisme Mia Smets terug. En één ding staat vast: aan enthousiasme en moed heeft ze geen tekort. “Vandaag kan ik op een geweldige ploeg rekenen. We hebben de afgelopen zes jaren geweldig werk geleverd en dat wil ik graag voortzetten.” aldus Smets. Binnen de sp.a is Mia dan ook de meest geschikte persoon om de lijst te trekken. Zo is ze al schepen sinds 2011 en kent ze het reilen en het zeilen in de gemeente als niemand anders. Als schepen vindt Smets sociaal contact bijzonder belangrijk. Daarom bracht ze in 2016 een markt naar ons gemeente. Daarbovenop wil de partij ook graag het voorbeeld van gewezen burgemeester Sarah Boon volgen. “Met Sarah Boon hebben we geschiedenis geschreven door een eerste vrouwelijke burgemeester te verkiezen, dus waarom niet verder die weg uit?” vult ze aan.


Als lijstduwer vinden we Guido Langendries terug. Langendries is mogelijks dé bekendste Boutersemenaar, al is het niet alleen omdat hij burgemeester was van 1995 tot en met 2012 en daarvoor nog talrijke jaren gemeenteraadslid. Langendries is een echte volksmens. Overal waar men komt, vindt men hem terug. Ook hij kent zijn gemeente door en door. Na de verkiezingen in 2012 besloot hij een stap terug te zetten om jongeren de kans te geven zich te ontplooien. “Na zes jaar vanop de zijlijn te hebben gekeken is de drang om terug de politiek in te gaan sterker dan ooit en wil ik de partij steunen als lijstduwer. Bij een mogelijke verkiezing zal ik mijn mandaat opnemen en ten volle mijn verantwoordelijkheid nemen.” vertelt de gemotiveerde lijstduwer.


Verdere details over de lijst volgen alvast nog.