Sinds het Europees verbod op het gebruik van pesticiden moeten we elk jaar een tandje bijsteken om het onkruid onder controle te houden. Voor onze begraafplaatsen werken we hiervoor samen met een sociaal economiebedrijf en voor het publiek domein investeerden we de voorbije jaren in heel wat nieuwe machines.

Schepen van groendienst Johnny Reweghs (sp.a) verfraait openbaar groen

Tegelijk met het verwijderen van onkruid planten we vandaag meer dan ooit heel wat nieuwe bomen, planten en bloemen aan die het straatbeeld mooier maken. En we investeren de komende twee jaar ook nog eens in het aanplanten van maar liefst 5 hectare extra bos in Glabbeek.