Sp.a Glabbeek vind verkeersveiligheid enorm belangrijk en is daarom blij dat we als eerste gemeente in Vlaams-Brabant het SAVE-charter ondertekende.


Schepen van sp.a trots op SAVE-label voor Glabbeek

Samen met coalitiepartner Dorpspartij werden de voorbije jaren hele wat inspanningen gedaan en initiatieven genomen voor meer verkeersveiligheid. Dankzij gemeenteraadslid Simon Vandermeulen waren we de eerste gemeente die het charter ondertekende en een actieplan opmaakte. De voorbije jaren heeft het huidig gemeentebestuur de basis gelegd voor meer verkeersveiligheid en liggen de plannen klaar voor veiligere schoolomgevingen en heel wat nieuwe voet –en fietspaden die we de komende jaren samen met heel wat rioleringswerken zullen realiseren. 


Voor schepenen Johnny Reweghs (sp.a) en Natasja Ons (sp.a) is het SAVE-charter alvast een opsteker voor het gevoerde beleid en toont dit aan dat we op de goede weg zijn.