"Eigenlijk wordt het beleid van de vorige legislatuur verdergezet, maar dan zonder nieuwe initiatieven en met minder middelen", zegt sp.a-oppositielid Monica De Coninck.

Sp.a-gemeenteraadslid Monica De Coninck was in de vorige legislatuur zelf schepen van Sociale Zaken, Diversiteit en OCMW-voorzitster. "Schepen Duchateau voert een defensief sociaal beleid en is weinig offensief", zegt De Coninck. "Eigenlijk wordt het beleid van de vorige legislatuur gewoon verdergezet, maar dan zonder nieuwe initiatieven en met minder middelen. En wat mij nog het meeste stoort, is dat er van een negatief mensbeeld wordt vertrokken. Wie bij het OCMW komt aankloppen, is volgens dit stadsbestuur een profiteur."

De Coninck verwijst naar het Zorgbedrijf en het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. "Ze voeren uit wat op de plank lag, maar er is niets nieuws. Als je weet dat een nieuw initiatief ongeveer vijf à tien jaar nodig heeft voor het kan worden uitgevoerd, betekent dit dat er zonder nieuwe initiatieven tegen dan niets zal gebeuren in Antwerpen. Ook over het geld om de vergrijzing op te vangen, wordt beknibbeld."

"Er is geen overleg meer"

De Coninck is niet tegen de maatregel van de 1 euromaaltijden voor kinderen uit kansarme gezinnen, maar plaatst vraagtekens bij het effect. "Het is toch eerder windowdressing. Als dit stadsbestuur de voedingsproblematiek bij kinderen echt wil aanpassen, dan moet het investeren in warme maaltijden op school."

Diversiteit is een moeilijke bevoegdheid. Dat ervaarde ook De Coninck. "Het was niet altijd even evident om als atheïst en vrouw te overleggen met de moskeebesturen. Toch was er een wederzijds respect. Nu is er quasi geen enkel overleg meer tussen de schepen en de gemeenschappen. Dit beleid gaat als een boemerang op termijn terugkomen." (svw)

bron: Gazet van Antwerpen