De sterkte van dit schepencollege is dat ze zich niet godalmachtig waant en daar zijn we blij om. Op vraag van vele mensen, ook van de eigen en andere partijen, wordt er beslist toch een zebrapad aan te leggen tussen de bibliotheek en de Basiliekstraat.
De beslissing viel na een evaluatie. De vraag naar een zebrapad klonk steeds luider.

Na de heraanleg van de Basiliekstraat en de invoering van een zone 30 in de historische binnenstad werd vooropgesteld om in geen zebrapaden meer te voorzien tussen de bibliotheek en de autovrije Basiliekstraat ter hoogte van de Arkenvest. Dat stukje Basiliek¬straat is een druk punt met veel verschillende oversteekbewegingen door mensen die naar school gaan, naar de bib, naar de winkelstraat of naar de Delhaize. Gezien de zone 30 en het gevarieerd oversteekgedrag werd aanvankelijk geopteerd voor de minst slechte oplossing, namelijk geen zebrapaden. Naast een zebrapad mag namelijk niet worden overgestoken, ook niet in een zone 30. Dat zou betekenen dat wie niet op het zebrapad oversteekt, een overtreding begaat.

Op de gemeenteraad van 25 april werd op vraag van de oppositie toegelicht dat het een proefopstelling betrof die zou worden geëvalueerd met het oog op een definitieve beslissing tegen augustus. Dan nadert de vernieuwing van de aanpalende Parklaan als fietsstraat zijn eindpunt. “Ook wordt dan het wegdek van de Basiliekstraat tussen Zenne en Bospoortbrug vernieuwd, voor het schooljaar weer begint”, aldus de burgemeester.

Uit de evaluatie die gehouden werd samen met het mobiliteitsplatform en de politie, bleek dat er inderdaad een gevarieerd oversteekgedrag is in deze zone. Er werd een hoge concentratie vastgesteld op de as bibliotheek-autovrije Basiliekstraat. De vele reacties van inwoners bevestigen dit ook. Ook alle politieke fracties spraken hun voorkeur voor een zebrapad uit.

Het schepencollege besliste om dan toch een zebrapad aan te leggen tussen de bibliotheek op de hoek van de Basilliek¬straat en de Arkenvest en de verkeersvrije Basiliekstraat. Elders in de straat komen er geen zebrapaden.

De markering zal tegen eind van augustus worden aangebracht, nadat ook het bovenste deel van de Basiliekstraat is vernieuwd en voor de fietsers fietssuggestiestroken werden aangebracht.