Vandaag verscheen in het Vlaams Parlement onze motie om het voortbestaan van het Antwerpse Modem, een gespecialiseerde vzw die mensen met een handicap een stem gaf, te verzekeren.

Maar ze werd weggestemd door een groep parlementariërs die hun achterban negeerden. De meerderheidspartijen spreken hier ook met gespleten tong: hun collega’s in de provincieraad pleiten voor het behoud van de vzw, wiens waarde door iedereen erkend wordt inzake stem- en spraaktechnologie voor personen met een handicap, hun ouders en begeleiders. Zelfs in de voorbereidende commissievergadering erkennen alle parlementsleden, en de minister zelf, de waarde van de vzw en dat de expertise moet behouden worden. Wat gebeurt er in de plenaire vergadering: de meerderheid stemt zonder meer tegen onze motie die, met argumenten, pleit voor het behoud. Van een verschil tussen woorden en daden gesproken!!

Woorden schieten me te kort om de situatie te beschrijven. Modem leverde zulk goed werk dat de Antwerpse provincieraad unaniem besloot de Vlaamse regering te vragen de vzw ter hulp te komen. Door de interne staatshervorming  konden zij immers dit steunpunt niet meer financieren. Waar er in de commissie Welzijn nog woorden van lof van de Vlaamse meerderheidspartijen te horen waren, overheerste in het Vlaams parlement vandaag de stilte. Buiten een paar nietszeggende zinnetjes van N-VA fractieleider Matthias Diependaele over het nakomen van eerdere afspraken -welke juist?, durfde geen van deze politici het op te nemen voor iets wat goed was. De kracht van verandering voltrok zich een minuut later met het definitief opdoeken van dit alom gewaardeerd centrum.

De kilheid van sommige politici kent geen grenzen. Hoe kunnen ze de getroffen personen met een handicap, hun ouders en begeleiders nog recht in de ogen kijken?

 

De motie kan u hier nalezen. Hierbij tevens de link naar ons origineel artikel