Van waar komt het indium in je gsm? Wat is je ecologische voetafdruk? Wanneer is handel eerlijk? Hoe kan een bij ons helpen? Van 15 tot 19 februari staat duurzaamheid centraal in de Leuvense scholen. Tijdens de jaarlijkse Duurzame Week krijgen de leerlingen uit basis- en secundair onderwijs de kans om op een interactieve manier rond verschillende klimaatthema’s te werken. En dat doen ze massaal: 28 Leuvense scholen nemen deel aan 109 workshops en animaties.

“Met de Duurzame Week zetten we de leerlingen aan om na te denken over een aantal thema’s zoals duurzaamheid, eerlijke handel, water, energie en afvalpreventie”, verduidelijkt schepen van Onderwijs en Leefmilieu Mohamed Ridouani. “Dat zijn dan geen droge, informatieve lessen, maar praktische workshops, heel gericht op interactie en ontdekking.”

Leuven heeft de ambitie om tegen 2030 een klimaatneutrale stad te zijn. “Dat zal nog een heel aantal inspanningen vragen, ook van onze inwoners”, zegt Ridouani. “Ook onze scholieren moeten we dus bewust maken van duurzame thema’s, en hen op een fijne manier hun consumptiegedrag en de bijhorende gevolgen kritisch in vraag laten stellen en hoe ze bijdragen aan een duurzame stad.”

De Duurzame Week is één van de acties rond Leuvense Klimaatscholen, een traject dat een heel schooljaar lang loopt. Binnen dat project spannen de scholen en hun leerlingen zich in om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken, samen met de stad, haar inwoners en de Leuvense bedrijven en verenigingen. “Tijdens de Duurzame Week, maar ook via de Leuvense Klimaatscholen willen we de Leuvense jeugd van jongs af aan warm maken voor een duurzaam toekomstverhaal voor deze stad.”

Goodplanet Belgium, Djapo, Centrum voor Informatieve Spelen (CIS), Christine Ardui, Oxfam-Wereldwinkels en Studio Globo staan in voor de begeleiding tijdens de Duurzame Week.


Foto Hannelore Smitz (Nieuwsblad)