Het stadsbestuur verleent premies aan twee scholen en zes jeugdverenigingen voor het uitvoeren van natuurwerken in 2010-2011. Natuurpunt Mechels Rivierengebied stelde een lijst op met 28 werkpakketten waarvoor Mechelse onderwijsinstellingen en erkende verenigingen zich kandidaat konden stellen.

“Deze werkpakketten bestaan uit een opsomming van opdrachten die in een natuurgebied moeten uitgevoerd worden. Eén werkpakket komt overeen met 60 manuren. De natuurwerken moeten in een bepaalde periode van het jaar worden voltooid”, verklaren schepenen van Natuurbehoud en Natuurontwikkeling Karel Geys (sp.a) en Marina De Bie (Groen!).
 
De verenigingen en scholen geven eerst aan welke werkpakketten hun voorkeur dragen. Op basis daarvan wijst de dienst Natuur- en Groenontwikkeling de verschillende pakketten toe. Er wordt ook rekening gehouden met de uitvoering van de opdrachten in het verleden. “Het gaat om de natuurgebieden Zuur Bemke, Den Battelaer, Mechels Broek, Barebeekvallei en Fort van Walem. Chiro Battel, BUSO Sint Janshof, Scouts Thila Coloma, Scouts en Gidsen Heilig Kruis nemen opnieuw deel aan dit initiatief. Voor Jeugdhuis Joppe, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Katrom en de Provinciale Tuinbouwschool is het de eerste keer. Na de uitvoering onder toezicht van opdrachtgever Natuurpunt, krijgen zij een premie van €248 per werkpakket”, zeggen Karel Geys en Marina De Bie.
 
Dankzij deze natuurwerken krijgt de natuur de kans om zich te ontwikkelen tot een bepaalde biotoop. Andere projecten zijn dan weer bedoeld om bedreigde planten of diersoorten te beschermen. Met behulp van dit premiesysteem worden scholen en verenigingen aangemoedigd om zich in te zetten voor de natuur. “Wij willen zoveel mogelijk doelgroepen bij ons natuurbeleid betrekken. Op deze manier leren de kinderen en jongeren veel bij over het beheer van natuurgebieden. Zij krijgen daarbij deskundige begeleiding van Natuurpunt. Bovendien verdienen ze nog een extraatje voor hun werking. Het educatieve aspect is ook belangrijk. Daarom wordt hen niet alleen uitgelegd wat er precies moet gedaan worden, maar ook waarom dit belangrijk is. Zo wordt hen tegelijkertijd zowel een praktische vaardigheid als respect voor de natuur bijgebracht. De kinderen en jongeren leren al doende door zelf hun handen uit de mouwen te steken”, aldus nog schepenen van Natuurbehoud en Natuurontwikkeling Karel Geys en Marina De Bie.