Scholen maken zich klaar voor Dikketruiendag MOS ondersteunt scholen met klimaat- en vergroeningstrajecten

Op 6 februari is het weer tijd voor de Dikketruiendag. Met deze actiedag zet MOS de klimaatverandering in de kijker. In de provincie Antwerpen registreerden 32 scholen een speciale actie. MOS is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, de vijf provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie .   Dit jaar is het thema ‘van grijs naar frisgroen’ en legt MOS de link tussen klimaat, energie en vergroening. In basisschool ’t Klavertje in Herenthout organiseren de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar een energiearme dag.   De MOS-begeleiders vinden het belangrijk om klimaatacties in een breed perspectief te plaatsen. Het is belangrijk dat jongeren weten wat klimaatverandering juist is en welke rol zij kunnen opnemen. Daarom moedigen zij scholen aan om meer te ondernemen dan een dikke trui aan te trekken en ludieke acties te organiseren.

Rik RÖTTGER, gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu,  licht het belang daarvan toe: “Dat scholen werken rond klimaat is een goede zaak: de leerlingen van vandaag zijn de burgers van morgen. Door hen al op vroege leeftijd bewust te maken van inspanningen voor een gezond klimaat, zullen ze zich die hopelijk als automatisme overnemen in hun latere leven.”Dit jaar is het thema van Dikketruiendag: ‘van grijs naar frisgroen’. We vergroenen de schoolomgeving om de klimaateffecten op grijze en verharde oppervlaktes tegen te gaan. Scholen kunnen vrij kiezen of ze bijvoorbeeld een boomplantactie organiseren of deze dag als onderdeel zien van een groter vergroeningsproject. Daarnaast zijn er ook heel wat scholen die op 6 februari met de thema’s energie en klimaat aan de slag gaan. In totaal registreerden 32 scholen uit de provincie Antwerpen een speciale actie op www.dikketruiendag.be.

Basisschool ’t Klavertje in Herenthout organiseert energiearme dag.

In basisschool ’t Klavertje te Herenthout maakt de Dikketruiendag deel uit van een energieproject. Gedurende 2 weken wordt er gewerkt rond het thema duurzame energie.  Op maandag 29 januari werd de elektriciteit helemaal uit gezet, waarbij de kinderen geconfronteerd werden met de vraag: ‘Wat als er geen elektriciteit meer was?’.    Daarnaast kregen de leerlingen een uitdaging van Fozzie, de mascotte van het project klimaatscholen, die ze op Dikketruiendag tot een goed einde moeten brengen.    De uitdaging luidde: “Organiseer een energiearme dag”. Na een brainstorm met de leerlingen werd afgesproken dat de leerlingen van de 3de graad tijdens Dikketruiendag allerlei activiteiten zullen organiseren waar geen elektriciteit voor nodig is. De kleuters brengen het verhaal van “Leon en de ikkietikkietijd” tijdens het starmoment.   Ook in de klassen werd hard gewerkt. Iedere leerkracht gaf dit vorm naar noden en niveau van de leerlingen: er wordt gewerkt rond hernieuwbare energie, de 3de graad gaat aan de slag met de MOS-energiekoffer, …  In elke klas zijn klimaatreporters die verslag zullen uitbrengen van wat ze geleerd hebben gedurende het project. Op 6 februari wordt tentoongesteld hoe elke klas aan de slag ging met het thema.

MOS ondersteunt klimaat- en vergroeningstrajecten.

 MOS is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, de provincies en VGC. MOS stimuleert basis- en secundaire scholen om samen te leren duurzame keuzes te maken voor de planeet. MOS-scholen engageren zich om samen met hun leerlingen zorg te dragen voor de planeet op een pedagogisch verantwoorde wijze. Wie zo’n groene schoolomgeving ook wel ziet zitten of wil werken aan een klimaatvriendelijke school, kan beroep doen op het MOS-team van de provincie Antwerpen. De MOS-begeleider bekijkt dan wat er haalbaar is voor de school en welke ondersteuning daar bij past. Eén van de mogelijkheden is trajectbegeleiding waarbij de MOS-begeleider meerdere keren op de school komt om de werkgroep te coachen.