De stad organiseert geregeld een overleg tussen partners die werken rond armoede. "Maar nu willen we ook de scholen hierbij betrekken. Scholen worden dagelijks geconfronteerd met kinderen die in armoede opgroeien, maar weten soms nog te weinig hoe ze hiermee moeten omgaan. 

Daarom is het van groot belang dat ze samenwerken met organisaties die professionele ervaring hebben", vinden schepen van Onderwijs, Caroline Gennez (sp.a) en schepen van Welzijn, Ali Salmi (onafhankelijke).

De scholen De Sprankel en Colomaplus worden als eerste in het project tegen armoede betrokken. De leerkrachten krijgen assistentie wanneer ze geconfronteerd worden met een armoedeprobleem bij een van de leerlingen. In dit geval speelt de school het signaal door naar het OCMW en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), die contact opnemen met de ouders om de hulpverlening op gang te trekken.

"Daarnaast zal er ook ondersteuning worden geboden door De Lage Drempel en De Keeting, verenigingen waar armen zelf het woord nemen", weet Gennez. Het is de bedoeling dat het project later wordt uitgebreid naar alle Mechelse scholen.