Twee scholen gaan samenwerken met organisaties zoals het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), De Lage Drempel en De Keeting. Voor komend schooljaar zijn dat De Sprankel en COLOMAplus, later kan het project worden uitgebreid naar alle scholen.
stadsbestuur belangrijk dat zij samenwerken met organisaties die de nodige ervaring hebben met deze problematiek. Voor de armoedepartners is deze samenwerking eveneens een meerwaarde: de vertrouwensband die een leerkracht met een leerling kan aangaan, is uniek. In de scholen zal algemene informatie verspreid worden over het OCMW en andere armoedepartners. Omgekeerd krijgen leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van de organisaties meer info zodat ze een beter inzicht krijgen in de problematiek.

Kansen

Voor kinderen uit arme gezinnen zijn er na de schoolopleiding vaak minder mogelijkheden. Deze ongelijkheid wil de stad wegwerken. 'We moeten kansarme kinderen extra ondersteuning bieden', zegt schepen van Onderwijs Caroline Gennez (sp.a). 'Onderwijs kan voor kinderen net een manier zijn om uit die vicieuze cirkel van armoede te geraken.'