Omdat élk kind kennis zou kunnen maken met de bibliotheek voorziet Bibliotheek De Krook een uitgebreid aanbod voor scholen. Dit schooljaar werd het scholenaanbod vernieuwd met onder meer een nieuwe spaarkaart. Jaarlijks wordt er een prijs verloot onder alle jonge lezertjes die een volle spaarkaart binnen brengen. Nil Tarragona mocht op woensdag 6 september 2017 zijn Willie Wonkaprijs komen ophalen in de bibliotheek van Ledeberg.

Niet alle kinderen gaan in gezinsverband naar de bibliotheek. Dankzij het scholenaanbod van Bibliotheek De Krook en de 14 filialen kunnen alle kinderen genieten van een bibliotheekbezoek, van verhalen beleven en informatie ontdekken. De spaarkaart motiveert hen om ook in de vrije tijd naar de bibliotheek te komen.

'Dankzij het vernieuwde scholenaanbod krijgt nu elk kind de kans om de bibliotheek te leren kennen. Het vernieuwde aanbod voor scholen sluit nu beter aan op de ontwikkeling van de kinderen: stap voor stap leren ze wat ze allemaal in de bibliotheek kunnen doen. Zo stimuleren we kinderen en jongeren om meer naar de bibliotheek te komen, niet alleen in De Krook maar ook in de andere wijkfilialen.'  Annelies Storms, schepen van Cultuur

Lees meer