Het stadsbestuur van Mechelen zal aan de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar en het 1e jaar middelbaar in mei een scholenbereikbaar- heidskaart verdelen. Deze kaart kadert binnen de uitwerking van het schoolvervoerplan en duidt de veiligste fietsroutes aan. Ook de gevaarlijke punten, doorsteken voor fietsers,… worden vermeld.

[image] De scholenbereikbaarheidskaart is een onderdeel van het schoolvervoersplan. Via het plan wordt getracht de mobiliteit die scholen genereren te beheersen. Het bevat ook de engagementen van de stad en de verschillende scholen op het vlak van educatie, sensibilisatie, informatie en maatregelen in de vervoersorganisatie.

“Deze kaart is een eerste stap. Ze moet leerlingen (en hun ouders) aanmoedigen om meer met de fiets naar school te komen en daarbij de veiligste route te kiezen. Dit kadert dus ook in het STOP-principe (eerst stappen, dan trappen, openbaar vervoer en privaat vervoer) dat we als uitgangspunt bij het mobiliteitsbeleid hanteren”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Geys.
 
De stad zal 4.000 exemplaren van de kaart aanmaken. “We gaan de Mechelse scholieren van het 5e en 6e leerjaar en het 1e middelbaar zo’n kaart bezorgen tijdens de autoluwe schooldag en de week van de zachte weggebruiker in mei”, zegt schepen van Onderwijs Gennez. “Daarnaast krijgen  de middelbare scholen de kaart ter beschikking om mee te geven aan leerlingen van het 1e jaar middelbaar bij de inschrijving.”