Vandaag 13 oktober organiseerde de provincie Vlaams-Brabant, samen met Fevlado-Diversus, KVG, Licht en Liefde, Pasform, VEBES,  een ‘Handicap inleefdag’ voor 130 scholieren en studenten tussen 16 en 21 jaar.

Op die manier konden ze kennis maken met de toegankelijkheidsproblemen van mensen met een handicap.

Van 10 tot 16 oktober is het de Vlaamse ‘Week van het Universal Design/Toegankelijkheid’. Naar aanleiding van deze week organiseert de provincie Vlaams-Brabant, samen met de organisaties   Fevlado-Diversus, KVG, Licht en Liefde, Pasform, VEBES, een provinciale toegankelijkheidsdag voor scholieren tussen 16 en 21 jaar.

‘‘Mensen met een handicap ervaren heel wat hindernissen die hun deelname aan het dagelijkse leven belemmeren. Dat kan gaan om fysieke drempels zoals ontoegankelijke gebouwen en openbaar vervoer, maar ook om mentale drempels zoals discriminatie en uitsluiting. Eén van de speerpunten van ons beleid is de toegankelijkheid voor deze mensen te vergroten’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor kansenbeleid.

Tijdens deze inleefdag konden scholieren en studenten kennismaken met de toegankelijkheidsproblemen die personen met een handicap dagelijks ondervinden. Via inlevingsmomenten en kleine opdrachten ervaren de deelnemers wat toegankelijkheid voor personen met een handicap betekent.

Op het programma stonden:

  • Rolstoelparcours:

Aan de hand van een groot parcours worden situaties uit de dagelijkse realiteit nagebootst. Het gaat bijvoorbeeld om hellingen, drempels, te korte draaicirkels, losse ondergrond, te hoog geplaatste en bedieningselementen.

  • Blindenparcours:

Welkom in de wereld van de duisternis. Er is een volledig actief programma dat door blinden wordt begeleid.

  • Dovenworkshop:

Er is een interactief programma door dove personen. Wist je dat de Vlaamse Gebarentaal ook dialecten kent?.

  • Verstandelijke handicap:

Personen met een verstandelijke beperking praten over hun ervaringen en nemen de scholieren mee in hun leefwereld. Samen zoeken ze uit hoe herkenbaar of hoe verschillend dit is met hun leven.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden