Het voornemen van de Middenschool Sint Lambertus om de school in Laakdal te sluiten stuit niet alleen op onbegrip van de ouders, ook de Laakdalse schepen Frank Sels (sp.a) en Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Bertels (sp.a) zijn verontrust. 

“Tegen 2020 is er nood aan 400 bijkomende schoolbanken in de regio Westerlo, tegen 2025 zijn dat er 600.” aldus Bertels, die de cijfers bij de Minister van Onderwijs opvroeg. “In die uitbreidingscontext is het zeer vreemd om de schoolcapaciteit af te bouwen.” Dit wordt beaamt door Frank Sels. “Ook in Laakdal zal het aantal schoolgaande jongeren de komende jaren groeien, en ook de afstand van thuis tot de school moet in rekening gebracht worden: nu zijn er al te weinig schoolbussen om de kinderen te vervoeren. Als dit werkelijkheid wordt moeten er meer jongeren een grotere afstand afleggen terwijl er op het openbaar alleen maar is bespaard de laatste jaren.” Bertels en Sels vragen dan ook met aandrang deze beslissing te herbekijken.