“De schoolfactuur in het middelbaar onderwijs is veel te hoog. Daarom moet er net zoals in het lager onderwijs een maximumfactuur komen”, zegt Caroline Gennez.

“We hebben bijna 1.200 ouders bevraagd over de schoolfactuur van hun kinderen. Daaruit blijkt dat de gemiddelde schoolfactuur in het middelbaar onderwijs 534 euro bedraagt. In het algemeen secundair onderwijs is dat 470 euro en in het beroepsonderwijs loopt dat al snel op naar 1.500 euro”, licht Caroline Gennez toe.

Bijvoorbeeld een opleiding mechanica in de 2de graad BSO kost 1.550 euro, een opleiding slagerij in de 2de graad BSO 1.750 euro en een opleiding banketbakker in de 3de graad BSO 2.100 euro. In het TSO was er een uitschieter in de 2de graad elektrotechnieken van 1.850 euro. In het ASO zijn het vooral schoolreizen in het laatste jaar die de factuur kunnen doen oplopen tot boven de 1.000 euro.

“De meerderheid van de ouders weet niet op voorhand hoeveel de schoolfactuur van hun kinderen zal kosten en 12% weet niet hoe ze de factuur zullen betalen," aldus Caroline Gennez.

“Schoolkosten mogen eigenlijk nooit de studiekeuze van een jongere bepalen. Maar met schoolfacturen van 1.500 of 2.000 euro dreigen bepaalde leerlingen uitgesloten te worden. Dat is onaanvaardbaar”, gaat Caroline Gennez verder. Daarom stelt ze voor om een maximumfactuur in de te voeren, naar model van het basisonderwijs. “Het is een instrument dat werkt en dat scholen stimuleert om hun kosten te beheren. Iets wat een studietoelage bijvoorbeeld niet kan.”

Het voorstel van sp.a voor een maximumfactuur in het middelbaar onderwijs wordt gesteund door het Kinderrechtencommissariaat, Testaankoop, Netwerk tegen Armoede, het Gemeenschapsonderwijs, Gezinsbond en Welzijnszorg.