Meryame Kitir spoort minister Peeters aan daar werk van te maken: “Het mogelijke gevolg is dat heel wat van die jongeren mogelijk nog een jaar over doen en totaal uitgeblust op de schoolbanken belanden.”

Eind vorig jaar besliste de federale regering dat deze jongeren pas vanaf 21 jaar aanspraak kunnen maken op een vorm van steun. Een maatregel die vooral de zwakste jongeren viseert. Ze straft hiermee immers jongeren die misschien niet over de talenten beschikken om een schooldiploma te behalen maar met de juiste begeleiding - bijvoorbeeld korte en praktijkgerichte opleidingen door de VDAB - wel vaardigheden ontwikkelen om hun mannetje te staan op de arbeidsmarkt. “Door hen het perspectief van het recht op een uitkering te ontnemen, is het risico groot dat ze zich niet inschrijven als werkzoekende of toch nog maar ongemotiveerd een extra jaar op de schoolbanken blijven”, stelt Meryame Kitir.

“Minister Peeters beloofde, na heel wat protest, dat bepaalde deelcertificaten gelijkgeschakeld zouden worden met een diploma. Ik heb hem hierover bevraagd en nu blijkt dat dat overleg nog steeds gaande is. Er is dus nog geen enkele bijsturing geweest”, zegt Kitir. “Maar liefst 2.140 jongeren die ‘ongekwalificeerd’ de schoolbanken verlaten, zijn na een jaar nog steeds werkzoekend. Het is toch ongehoord dat de minister zoveel jongeren in onzekerheid duwt. Hier zou hij juist een prioriteit van moeten maken.”