Schepen van Onderwijs Caroline Gennez en Schepen van Mobiliteit Karel Geys werken aan een betere mobiliteit en meer verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd. De opmaak van het schoolvervoerplan moet er mee voor zorgen dat de schoolomgevingen veiliger worden en dat meer leerlingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen.

Deze week vond een startvergadering plaats. Meer dan 50 deelnemers vertegenwoordigden bijna alle Mechelse scholen. De stad Mechelen financiert de begeleiding van de scholen door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Mobiliteit en verkeerveiligheid blijft een actueel thema. Vermits Mechelen een groot aantal schoolgaande kinderen en jeugd kent, betekent dit ook elke morgen en avond een grote verkeersbedrijvigheid. Meer dan 18.000 kinderen en jongeren gaan naar school in Mechelen. Daarbij komen nog ca. 5000 hogeschoolstudenten en ’s avonds zijn er ca. 6.500 volwassenen die komen leren in Mechelen.

De stad investeert veel in de verkeersveiligheid, specifiek voor de schoolgaande jongeren: zone 30 in de schoolomgevingen gecombineerd met infrastructurele aanpassingen, de actie ‘Veilig schoolbegin’, de preventieve actie ‘Wel Jong, niet Gek’, het fietsexamen 6de leerjaar basisonderwijs, het fietsbehendigheidsparcours, de schoolroutekaart Mechelen,…

“Om een duidelijk beeld te krijgen van de mobiliteitsstromen van en naar de scholen in Mechelen, willen we nu dat er schoolvervoerplannen worden opgesteld. De scholen reageerden alvast positief op dit initiatief”, zegt onderwijsschepen Caroline Gennez.

Een schoolvervoerplan is het geheel van maatregelen dat ervoor zorgt dat de schoolomgeving veiliger wordt en dat meer leerlingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen. Het schoolvervoerplan bestaat uit een onderzoek van de verplaatsingswijzen, een knelpuntenonderzoek en een actieplan.

“Per geografische scholencluster zullen de basis- en secundaire scholen en de ouders en leerlingen onder begeleiding van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een schoolvervoersplan opstellen. Nadien bundelen we deze plannen tot een Stedelijke Schoolvervoerplan waaraan ook een actieplan wordt gekoppeld. Deze plannen geven een duidelijk beeld van de problematiek in de hele stad.”, vervolgt Gennez.

Dit nieuwe initiatief past in het STOP-beleid (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenvervoer) van de stad. Het Stedelijk Schoolvervoerplan en het actieplan wordt een belangrijk beleidsinstrument voor het mobiliteitsbeleid van de stad.