Te veel leugens in dossier van G4S om op 1 juli van start te gaan

Antwerpen, 9 juni 2017 – sp.a vraagt dat de uitbating van de Antwerpse opvang en begeleiding van daklozen door G4S, wordt opgeschort, en de huidige samenwerking met CAW Antwerpen wordt verlengd tot het einde van het jaar. Zo wordt de continuïteit én de kwaliteit van de begeleiding verzekerd. Want er zijn te veel leugens en onduidelijkheden in het dossier van G4S.

Vandaag blijkt opnieuw dat de firma G4S het niet zo nauw nam met het dossier dat het indiende bij OCMW Antwerpen om de opvang van daklozen te mogen uitbaten. Nadat een eerste toekenning door de gouverneur werd geschorst, diende G4S opnieuw een dossier in. Daarin zegt het bedrijf dat het voor de begeleiding en activering van daklozen samenwerkingsverbanden heeft met twee Nederlandse projecten. Door sp.a OCMW-raadslid Johan Peeters blijkt nu dat daar niks van aan is. Het is de zoveelste keer dat de multinational haar bedenkelijke reputatie eer aandoet.

OCMW-voorzitter Duchateau (N-VA) zegt nu gesprekken te willen voeren met G4S om een en ander “uit te klaren”. Dat is niet voldoende: er is gelogen in het dossier, nu snel-snel andere samenwerkingen uitvinden is onbehoorlijk bestuur. Het komt ook neer op een ongelijke behandeling van de verschillende kandidaten.

Voor sp.a is het onaanvaardbaar dat de opvang en begeleiding van de meest kwetsbaren in onze stad op zo’n amateuristische en leugenachtige manier wordt georganiseerd. Deze manier van werken belooft alvast weinig goeds. Wie met daklozen werkt, moet daar geen winst op maken. Verzeker de continuïteit en de kwaliteit van de opvang, neem de huidige onzekerheid weg en schort de toekenning aan G4S op.