Sp.a is tevreden dat de Vlaamse regering het negatief advies van het Vlaams Energie Agentschap VEA over de biomassacentrale in Gent volgt. “Als het dossier niet voldoet, dan zou het onbetamelijk zijn om zo’n project te steunen”, zegt Vandenbroucke. “Net daarom zijn in het energiebesluit twee stappen voorzien in de toekenning van de subsidies. Een investeerder moet bewijzen dat zijn project duurzaam is en economisch steek houdt.”

Vlaktaks is onrechtvaardige manier om energiebeleid te financieren"

Nu de biomassacentrale er niet komt wordt de Turteltaks terecht weer in vraag gesteld. “Gewezen minister Turtelboom wilde met haar Turteltaks 3 miljard euro ophalen, waarvan 2 miljard bedoeld was voor de toekomstige biomassaprojecten in Gent en Genk”, zegt Vandenbroucke. “Het is logisch dat de nieuwe beslissing daar een impact op heeft. Tegelijk wijzen sommigen er terecht op dat er ook zonder biomassa investeringen nodig zullen zijn om de overgang naar hernieuwbare energie te maken. Het is tijd om die discussie te overstijgen: nog los van de vraag of je er biomassa dan wel zon of wind mee betaalt: de Turteltaks is en blijft een compleet onrechtvaardige manier om het energiebeleid mee te financieren. Alleenstaanden betalen 400 keer meer dan grote bedrijven, gezinnen 50 keer meer. De 30 grootste bedrijven, samen goed voor één vijfde van het elektriciteitsverbruik in Vlaanderen, betalen helemaal niets. En vorige week bleek nog dat liefst 20.000 gezinnen 770 euro betalen. Dat is voor velen een half maandloon. Het is totaal aberrant om gezinnen zo’n last op te leggen.”

Daarom dienst sp.a morgen een voorstel in om de Turteltaks te schrappen.