“De impact van de besparingen die nu op tafel liggen, namelijk het schrappen van 6 miljoen euro voor huishoudelijke energiescans én de besparing inzake dakisolatie bij kwetsbare huurders op de private woonmarkt is enorm”, zegt Rob Beenders. De energiesnoeiers voeren gratis energiescans uit en geven handige tips om energie te besparen in de woning. Meer dan 177.000 energiescans zijn uitgevoerd sinds de start van het project.

“Veel kwetsbare mensen worden nu in de steek gelaten. De mensen die werken als energiesnoeiers komen vaak zelf uit een sociaal moeilijke positie dreigen nu hun job te verliezen. En de mensen aan wie ze tips geven, komen niet meer te weten hoe ze hun energiefactuur kunnen beperken.”

Ook Vlaams Parlementslid Jan Bertels snapt er niets van: “Als men de steun voor energiesnoeiers schrapt, is er geen alternatief meer voor mensen met een beperkt inkomen, die vaak door kleine ingrepen 30 procent kunnen besparen op hun energieverbruik, wat overeenkomt met een besparing van 200 euro per jaar. Voor de mensen die als energiesnoeier werken is dit een echte koude douche. Het gaat om een ondoordachte besparing, te meer omdat mensen die zo hun baan dreigen te verliezen niet eens een fatsoenlijke opzegperiode krijgen.”

“Het wordt hierdoor bijna onmogelijk voor kwetsbare groepen, maar ook voor gezinnen met een relatief laag inkomen zonder spaargeld op de bank, om hun energiekost van hun woning te beheersen? Bovendien zullen de energieprijzen onder deze regering terug stijgen. Wij vrezen dat de energiearmoede bij kwetsbare gezinnen alleen maar zal toenemen”, aldus ook Vlaams Parlementslid Ingrid Lieten. “In plaats van een stap vooruit, zetten we hiermee een grote stap terug.”

Energiescans zijn een zeer laagdrempelige manier om kansengroepen te betrekken bij een duurzaam energiebeleid. Het energiebeleid moet zo veel mogelijk linken leggen met organisaties waarbij iedereen in de maatschappij wordt bereikt. De win-win van jobcreatie en het inspelen op een belangrijk maatschappelijke doelstelling als energiebesparing wordt met één beslissing teniet gedaan, besluit Rob Beenders.