Schriftelijke vraag

Mijnheer de minister,

Elke gevangene kost ons land jaarlijks 50.000 euro. Dat geld gaat vooral op aan personeel, gebouwen en middelmatig eten, maar in reclasseringsprogramma’s wordt er nog veel te weinig geïnvesteerd.  Een gedetineerde in Nederland kost 125.000 euro per jaar, maar daarvan wordt er een groot deel besteed aan hun re-integratie.  Met als resultaat dat er maar half zoveel recidivisten zijn in Nederland.

Vandaar mijn vragen:

1/ Wat zijn in de periode 2012-2017 de uitstroomcijfers van (ex-)gedetineerden, met een onderverdeling naar gemeenten en naar strafrechtelijke titel (voorlopig gehecht/veroordeeld), soort delict, verblijfsduur en recidiverisico?

2/ Welke inspanningen worden er door de verschillende overheden verricht op het gebied van de (re-)integratie van (ex-)gedetineerden en welke kosten zijn daaraan verbonden?