Dit najaar organiseert de Stichting Gerrit Kreveld opnieuw de Emile Zola-prijs. Gesneden koek voor jongeren met een scherpe pen en een uitgesproken mening.  

Ben je op 15 december nog geen 28 jaar en is er een politiek, sociaal, economisch of cultureel thema dat jou nauw aan het hart ligt? Gooi dan een beklijvend essay op papier. Geen droge, wetenschappelijke tekst, maar een vurig betoog, een messcherpe aanklacht, een verontwaardigde kijk op een boeiend thema. Kom origineel uit de hoek, Schuw de controverse niet en zorg ervoor dat je argumentatie stevig onderbouwd is.

Essays die aan die voorwaarden voldoen en minimum 2.000 en maximum 4.000 woorden lang zijn, stuur je naar stichting.kreveld@telenet.be.

Meer info en het volledige reglement vindt u op de site van de stichting Gerrit Kreveld