Vooral in landelijke gebieden blijken Pokémon zich in de onmiddellijke buurt van kerken en begraafplaatsen op te houden. Vlaams parlementslid Jan Bertels (sp.a) stelt voor die zelf te verschuiven.

Het dook de voorbije weken meermaals in het nieuws op, mensen die klagen dat de op Pokémon jagende jeugd rondhangt op begraafplaatsen, in kerkportalen en bij oorlogsmonumenten. De reden is dat precies daar in het immens populaire smartphonespel Pokémon Go zich nogal wat Pokéstops bevinden, waar de spelers extra materiaal en veel Pokémon kunnen vinden.

Kerkhoven en Kerken

“De reden is dat de spelontwikkelaar Niantic de Pokéstops situeert op plaatsen waar nogal veel volk komt”, zegt Jan Bertels. “In grote steden met veel bezienswaardigheden is dat niet zo'n probleem, maar in landelijke gemeentes zoals in de Kempen ziet Niantic niet veel andere mogelijkheden dan de lokale kerk of kerkhof te kiezen. Dat geeft conflicten wanneer jongeren in hun jacht op Pokémon niet beseffen waar ze zich precies bevinden.”

Het is mogelijk om ongeschikte plaatsen voor Pokéstops en Pokégyms online aan Niantic te melden. “Maar in plaats van dat elke gemeente dat voor zich doet, lijkt het me beter dat Vlaanderen dat voor het hele grondgebied doet. Zij heeft al die locatiegegevens gewoon ter beschikking. Daarom stel ik in een schriftelijke vraag aan Vlaams minister voor Erediensten Liesbeth Homans en minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, voor om aan Niantic te vragen om alle Pokéstops bij kerken en kerkhoven zo'n 200 meter op te schuiven. Het geeft misschien ook meer zekerheid dat Niantic er gevolg aan geeft.”

Als Herentals schepen voor Jeugd benadrukt Bertels dat hij het spel niet wil verbieden. “Ik zoek naar een evenwicht. Ik vind dat jongeren het spel moeten kunnen spelen, maar er moet ook eerbied zijn voor die plaatsen.”

Hans Otten ■

 

Uit: Gazet van Antwerpen, zaterdag 13 augustus