Al naargelang de graad van de handicap van hun kinderen kunnen ouders extra kindergeld krijgen. Een arts van de FOD Sociale Zekerheid stelt daartoe een onderzoek in. In 2015 ging het om 30.071 aanvragen, of zo’n 2.500 per maand. “Blijkbaar kan de FOD Sociale Zekerheid dat aantal niet voldoende snel verwerken”, zegt Freya Van den Bossche. Want eind april van dit jaar wachtten nog altijd 7.157 dossiers op een behandeling. Eind 2015 bedroeg dit saldo 7.907 dossiers.”

Volgens Van den Bossche brengt deze situatie heel wat gezinnen in de problemen. “Zolang de arts zich niet uitspreekt, krijgen de gezinnen niet de kinderbijslag waar zij nochtans recht op hebben. Dat is eigenlijk ongehoord, voor veel gezinnen maken twee, drie of vier maanden financiële steun wel degelijk een belachelijk groot verschil. Zeker als het om zware, dure zorgen gaat.”