Zondag 8 januari werd tijdens een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van sp.a-Essen de eerste Solidariteitsprijs ‘Sooi Noldus’ uitgereikt.

Frans Noldus was één van de grondleggers van de Essense socialistische beweging en was tot z’n 75ste  gemeenteraadslid. 

Het waren de Scouts & Gidsen van Essen-Heikant die de prijs in ontvangst mochten nemen.  

“Hun houding voelde aan als een warme deken over een kil debat”.  Schepen Jokke Hennekam gaf toelichting bij de figuur Sooi Noldus, de prijs én de motivatie voor de toekenning ervan aan de Scouts & Gidsen.

Jokke Hennekam, schepen van sociale zaken en gelijke kansen (sp.a):

“2016 was een bewogen jaar, zowel op wereldvlak, Europees als nationaal en vooral de vluchtelingenproblematiek beheerste het nieuws. En vermits Essen geen eiland is, kregen wij ook ons deel.

Ons deel, dat wil zeggen reeds jaren vangen wij als ocmw en gemeente mensen op die aan ons zijn toegewezen vanuit Fedasil, een dienst van de federale overheid. Mondjesmaat en op maat van onze gemeente.

Eénmaal die mensen een verblijfsvergunning hebben gekregen, proberen sommigen zich zo goed mogelijk in te burgeren in onze Essense gemeenschap. De overgrote meerderheid vertrekt echter weer om ergens in een stad te gaan wonen, omdat ze daar meestal meer landgenoten aantreffen.

Toen er dit jaar 4 Syrische jongemannen aan ons werden toegewezen, werd de voormalige conciergewoning van het Paviljoen in gereedheid gebracht om deze mensen op te vangen. In tegenstelling tot eerdere huisvestingen in het centrum van Essen, zorgde deze beslissing voor heel wat commotie op wijk Heikant, met een petitieactie tot gevolg én een protestgroep die tijdens de gemeenteraad van april, hun bezwaren kwamen uiten …

Hun goed en democratisch recht uiteraard. Zoals afgesproken in het schepencollege werden hun bezwaren en opmerkingen vakkundig en evenzeer democratisch gecounterd door de burgemeester.

Er werd onder andere op gewezen dat  tijdens WO 1 honderden Essenaren-op-de-vlucht maar wat blij waren dat ze in Nederland asiel kregen en dat het onze morele plicht is om mensen in nood op te vangen..

Eén van de argumenten van die betreffende actiegroep om fallikant tegen de komst van deze asielzoekers te zijn, was dat het paviljoen pal naast het scoutslokaal is gelegen en dat deze mensen een bedreiging voor onze jeugd zouden zijn.

Hartverwarmend en hoopgevend was dat op die bewuste gemeenteraad een delegatie van de scouts en gidsen van Heikant kwam opdagen om hun visie  van openheid, tolerantie en verdraagzaamheid kracht bij te zetten… en dat voelde aan als een warme deken over een kil debat… als een warme deken voor een bange blanke mens….

Ook Helmut Jaspers was als schepen van Jeugd uiteraard content en opgelucht met dit signaal van oprechte betrokkenheid en solidariteit.

En het was dan ook Helmut die om deze reden het initiatief nam om de Scouts en Gidsen van Heikant te nomineren voor de Sooi Noldus Solidariteitsprijs 2016.!! En het voltallig sp.a bestuur is hem daarin gevolgd !

Voor we over gaan tot de uitreiking van de prijs door Yolande Noldus,  Kleindochter van Sooi Noldus.. denk ik dat ik toch nog even – voor de jeugdigen onder ons en misschien zelfs voor de oudere jongeren—een beetje duiding moet geven bij de figuur van deze onmiskenbaar GROTE SOCIALIST van onze gemeente.

Frans, alias Sooi,  is ’t Molenheike geboren en was 100 jaar geleden één van de pioniers van de Essense Socialistische beweging.

Tijdens WO-I is hij met zijn familie naar Nederland gevlucht, meer bepaald naar Gouda. Daarna is hij via Rotterdam ingescheept naar Engeland en is hij als 18 jarige gaan vechten aan het front in de Ijzervlakte. Deze ervaring maakte van Sooi levenslang een overtuigd antimilitarist !

Tijdens de WO-II maakte hij deel uit van een verzetsgroep die zich bezighield met opvang en doorsturen van Joodse vluchtelingen.

Sooi is vooral bekend om zijn sociaal werk : hij zorgde dat mensen kregen waar ze recht op hadden, regelde pensioenaanvragen en kindergelden en allerlei administratieve rompslomp. Hij liep hiervoor stad en land plat en deed dat steeds gratis en voor iedereen, zonder onderscheid van rang of stand…en zelfs voor mensen van de “overkant” zoals hij zijn politieke tegenstrevers consequent noemde.

Hij verdedigde zijn idealen met klem, maar met  een grenzeloos respect voor zijn medemensen.

Hij is lid geweest  van de C.O.O. (de Commissie van Openbare Onderstand), de voorloper van het OCMW en gemeenteraadslid tot zijn 77ste !

In het straatbeeld wordt u geconfronteerd met zijn nagedachtenis als u het Frans Noldusplein opwandelt en tegen de gevel van zijn voormalige woning aan het St Antoniusplein hangt een bas-relief , gemaakt door Annie Andriessen”.

Het kunstwerk dat zijn kleindochter Yolande mocht overhandigen is een uniek ontwerp van Marx Gebruers en geinspireerd op enerzijds de muren die overal ter wereld worden opgetrokken en anderzijds op de visie van de Scouts gecombineerd met hun gedrevenheid tot sjorren.